My básnické střevo máme, s osudem se vyrovnáme ...Báseň je především koncentrovaná myšlenka.